Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Jaśle

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Procedura postepowania z osobami bezdomnymi

Email Drukuj PDF

PROCEDURA

postepowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie

zimowym w województwie podkarpackim

 

 

 

 

 

Kierowanie

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują zatrzymane osoby :

1. W ciągu dnia

  • do schronisk lub jadłodajni prowadzonych przez samorządy i organizacje pozarządowe w tym Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Caritas
  • do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej
  • do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego

2. W godzinach wieczornych i nocnych

  • jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych.

 

 

Uwaga : w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach, domy pomocy i środowiskowe domy samopomocy przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach – wykaz w załączeniu.

 

 1. Osoba bezdomna może przebywać w placówkach pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).

2. W czasie pobytu w placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.   

3. Po skorzystaniu z w/w świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla bezdomnych.   

4. Policja udzieli wsparcia przy przewiezieniu osoby bezdomnej do schroniska.   

5. Ośrodki pomocy społecznej wydadzą bezdomnemu bloczki na posiłek i bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

   6. PCK udzieli pomocy w zakresie wyposażenia bezdomnego w odzież i żywność.

7. Wszystkie domy pomocy społecznej zaktualizują własna procedurę przyjmowania bezdomnych i przypomną personelowi obowiązki w tym zakresie.