MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Drukuj... 

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

    1. Udostępnienie informacji publicznej następuje przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

    2. Jeżeli informacja publiczna nie jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej to udostępnia się ją na wniosek lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

    3. Starosto Powiatowe w Jaśle może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w Jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Starostwo związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Koszty oblicza się za podstawię Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 38/2012 Starosty Jasielskiego z dnia 7 maja 2012 r.
Osoba publikująca: Katarzyna Szczeklik-Kardyś
Data publikacji: 2012-05-28     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE