MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1604884 
Usunięto Struktura organizacyjna 249 
POWIAT JASIELSKI Dane teleadresowe 4976 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Dane teleadresowe 3224 
POWIAT JASIELSKI Statut Powiatu Jasielskiego 6411 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Podstawy prawne 4238 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Statut 3028 
POWIAT JASIELSKI Gminy Powiatu Jasielskiego 9808 
POWIAT JASIELSKI Jednostki organizacyjne 9752 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przedmiot działalności
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną 10 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Osoby sprawujące funkcje 5235 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Majątek zakładu 2696 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa - kwartalne sprawozdanie 1488 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Opłaty 3322 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przyjmowanie i załatwianie spraw 4141 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 2481 
POWIAT JASIELSKI Strategia Rozwoju 2000 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ochrona Danych Osobowych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Informacje nieudostępnione 2830 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ogłoszenia 1922 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Nabór na wolne stanowiska pracy 12 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU O BIP
POWIAT JASIELSKI Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 1492 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2004 rok 1857 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2005 rok. 1096 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2006 rok. 741 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2007 rok. 2612 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2008 rok. 1049 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2009 rok. 1523 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok. 1086 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok. 931 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 720 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r. 700 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 r. 462 
POWIAT JASIELSKI Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu w sprawie zmiany WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskeigo na lata 2011-2020 915 
POWIAT JASIELSKI Szkoły Publiczne prowadzone przez inne organy 322 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r. 65 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r. 74 
POWIAT JASIELSKI Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego 79 
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 1654 
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu w Jaśle 1689 
WŁADZE POWIATU Starosta Jasielski 1514 
WŁADZE POWIATU Komisje Rady Powiatu 6603 
WŁADZE POWIATU Sesje Rady Powiatu 2601 
STAROSTWO POWIATOWE Struktura organizacyjna 16845 
STAROSTWO POWIATOWE Regulamin organizacyjny 4400 
STAROSTWO POWIATOWE Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 7556 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji 4166 
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Powiatu w Jaśle 22888 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 1311 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. 1257 
PRAWO LOKALNE Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego 3336 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji 2369 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 1200 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r. 729 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r. 493 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 r. 114 
OGŁOSZENIA Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu 36606 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2014 r. 13344 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2015 r. 12112 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2016 r. 8366 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2017 r. 8097 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2018 r. 774 
PORADNIK KLIENTA WYDANIE PRAWA JAZDY 4210 
PORADNIK KLIENTA REJESTRACJA POJAZDU
PORADNIK KLIENTA Jak załatwić sprawę w urzędzie? 751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 1783 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 3670 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3838 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4682 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 5521 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 4408 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3434 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 5224 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 6060 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 7705 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 6042 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu 3674 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną 2506 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. 2298 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej 1274 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej 1467 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1188 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1520 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1125 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1390 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu 1561 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu 877 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu 1144 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu 2485 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu 1138 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku 886 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015 1504 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1090 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 994 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 760 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko 1047 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu 1160 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 766 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016 790 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 646 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 561 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 534 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu 646 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017 618 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 502 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE