MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1598561 
Usunięto Struktura organizacyjna 249 
POWIAT JASIELSKI Dane teleadresowe 4968 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Dane teleadresowe 3221 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Podstawy prawne 4236 
POWIAT JASIELSKI Statut Powiatu Jasielskiego 6404 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Statut 3026 
POWIAT JASIELSKI Gminy Powiatu Jasielskiego 9803 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przedmiot działalności
POWIAT JASIELSKI Jednostki organizacyjne 9747 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną 10 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Osoby sprawujące funkcje 5222 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Majątek zakładu 2695 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Opłaty 3315 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa - kwartalne sprawozdanie 1487 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 2479 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przyjmowanie i załatwianie spraw 4139 
POWIAT JASIELSKI Strategia Rozwoju 1998 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ochrona Danych Osobowych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Informacje nieudostępnione 2823 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ogłoszenia 1908 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Nabór na wolne stanowiska pracy 12 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU O BIP
POWIAT JASIELSKI Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 1489 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2004 rok 1855 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2005 rok. 1094 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2006 rok. 738 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2007 rok. 2609 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2008 rok. 1047 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2009 rok. 1522 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok. 1084 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok. 929 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 718 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r. 697 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 r. 460 
POWIAT JASIELSKI Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu w sprawie zmiany WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskeigo na lata 2011-2020 911 
POWIAT JASIELSKI Szkoły Publiczne prowadzone przez inne organy 320 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r. 62 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r. 70 
POWIAT JASIELSKI Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego 78 
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 1642 
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu w Jaśle 1673 
WŁADZE POWIATU Starosta Jasielski 1499 
WŁADZE POWIATU Komisje Rady Powiatu 6596 
WŁADZE POWIATU Sesje Rady Powiatu 2595 
STAROSTWO POWIATOWE Struktura organizacyjna 16831 
STAROSTWO POWIATOWE Regulamin organizacyjny 4394 
STAROSTWO POWIATOWE Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 7552 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji 4163 
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Powiatu w Jaśle 22866 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 1309 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. 1254 
PRAWO LOKALNE Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego 3335 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji 2362 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 1197 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r. 725 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r. 489 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 r. 110 
OGŁOSZENIA Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu 36591 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2014 r. 13334 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2015 r. 12102 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2016 r. 8360 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2017 r. 8082 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2018 r. 712 
PORADNIK KLIENTA WYDANIE PRAWA JAZDY 4210 
PORADNIK KLIENTA REJESTRACJA POJAZDU
PORADNIK KLIENTA Jak załatwić sprawę w urzędzie? 751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 1524 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 3565 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3802 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4648 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 5493 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 4395 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3418 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 5203 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 6044 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 7689 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 6019 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu 3651 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną 2492 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. 2285 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej 1259 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej 1452 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1174 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1508 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1111 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1380 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu 1533 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu 863 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu 1133 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu 2471 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu 1119 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku 873 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015 1490 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1079 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 981 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 747 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko 1032 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu 1144 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 752 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016 774 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 633 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 549 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 518 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu 633 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017 583 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 434 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE