MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1612773 
Usunięto Struktura organizacyjna 249 
POWIAT JASIELSKI Dane teleadresowe 4988 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Dane teleadresowe 3232 
POWIAT JASIELSKI Statut Powiatu Jasielskiego 6423 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Podstawy prawne 4243 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Statut 3034 
POWIAT JASIELSKI Gminy Powiatu Jasielskiego 9813 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przedmiot działalności
POWIAT JASIELSKI Jednostki organizacyjne 9759 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną 10 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Osoby sprawujące funkcje 5247 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Majątek zakładu 2704 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Opłaty 3330 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa - kwartalne sprawozdanie 1494 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przyjmowanie i załatwianie spraw 4146 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 2491 
POWIAT JASIELSKI Strategia Rozwoju 2005 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ochrona Danych Osobowych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Informacje nieudostępnione 2836 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ogłoszenia 1936 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Nabór na wolne stanowiska pracy 12 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU O BIP
POWIAT JASIELSKI Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 1498 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2004 rok 1863 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2005 rok. 1101 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2006 rok. 745 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2007 rok. 2618 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2008 rok. 1053 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2009 rok. 1527 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok. 1089 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok. 934 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 723 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r. 704 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 r. 464 
POWIAT JASIELSKI Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu w sprawie zmiany WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskeigo na lata 2011-2020 920 
POWIAT JASIELSKI Szkoły Publiczne prowadzone przez inne organy 327 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r. 69 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r. 78 
POWIAT JASIELSKI Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego 84 
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 1689 
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu w Jaśle 1719 
WŁADZE POWIATU Starosta Jasielski 1536 
WŁADZE POWIATU Komisje Rady Powiatu 6615 
WŁADZE POWIATU Sesje Rady Powiatu 2616 
STAROSTWO POWIATOWE Struktura organizacyjna 16874 
STAROSTWO POWIATOWE Regulamin organizacyjny 4412 
STAROSTWO POWIATOWE Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 7566 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji 4175 
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Powiatu w Jaśle 22936 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 1314 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. 1260 
PRAWO LOKALNE Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego 3339 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji 2372 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 1201 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r. 733 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r. 503 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 r. 123 
OGŁOSZENIA Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu 36663 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2014 r. 13351 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2015 r. 12121 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2016 r. 8375 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2017 r. 8108 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2018 r. 902 
PORADNIK KLIENTA WYDANIE PRAWA JAZDY 4210 
PORADNIK KLIENTA REJESTRACJA POJAZDU
PORADNIK KLIENTA Jak załatwić sprawę w urzędzie? 751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 2423 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 3859 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3907 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4734 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 5556 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 4430 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3444 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 5275 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 6067 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 7719 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 6089 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu 3685 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną 2518 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. 2305 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej 1281 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej 1474 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1198 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1528 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1135 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1400 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu 1574 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu 888 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu 1155 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu 2502 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu 1150 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku 897 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015 1514 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1101 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1000 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 767 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko 1063 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu 1180 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 778 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016 804 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 664 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 577 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 549 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu 682 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017 757 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 721 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE