MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1620927 
Usunięto Struktura organizacyjna 249 
POWIAT JASIELSKI Dane teleadresowe 5000 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Dane teleadresowe 3239 
POWIAT JASIELSKI Statut Powiatu Jasielskiego 6432 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Podstawy prawne 4250 
POWIAT JASIELSKI Gminy Powiatu Jasielskiego 9821 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Statut 3047 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przedmiot działalności
POWIAT JASIELSKI Jednostki organizacyjne 9768 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną 10 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Osoby sprawujące funkcje 5259 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Majątek zakładu 2713 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Opłaty 3337 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa - kwartalne sprawozdanie 1498 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przyjmowanie i załatwianie spraw 4154 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 2500 
POWIAT JASIELSKI Strategia Rozwoju 2010 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ochrona Danych Osobowych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Informacje nieudostępnione 2841 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ogłoszenia 1942 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Nabór na wolne stanowiska pracy 12 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU O BIP
POWIAT JASIELSKI Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 1503 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2004 rok 1870 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2005 rok. 1108 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2006 rok. 751 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2007 rok. 2622 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2008 rok. 1062 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2009 rok. 1531 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok. 1093 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok. 938 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 729 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r. 710 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 r. 467 
POWIAT JASIELSKI Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu w sprawie zmiany WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskeigo na lata 2011-2020 927 
POWIAT JASIELSKI Szkoły Publiczne prowadzone przez inne organy 336 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r. 74 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r. 83 
POWIAT JASIELSKI Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego 92 
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 1718 
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu w Jaśle 1741 
WŁADZE POWIATU Starosta Jasielski 1554 
WŁADZE POWIATU Komisje Rady Powiatu 6632 
WŁADZE POWIATU Sesje Rady Powiatu 2639 
STAROSTWO POWIATOWE Struktura organizacyjna 16897 
STAROSTWO POWIATOWE Regulamin organizacyjny 4417 
STAROSTWO POWIATOWE Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 7578 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji 4186 
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Powiatu w Jaśle 22945 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 1319 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. 1265 
PRAWO LOKALNE Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego 3344 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji 2378 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 1206 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r. 740 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r. 511 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 r. 131 
OGŁOSZENIA Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu 36700 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2014 r. 13364 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2015 r. 12131 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2016 r. 8384 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2017 r. 8121 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2018 r. 977 
PORADNIK KLIENTA WYDANIE PRAWA JAZDY 4210 
PORADNIK KLIENTA REJESTRACJA POJAZDU
PORADNIK KLIENTA Jak załatwić sprawę w urzędzie? 751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 2882 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 3994 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3933 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4754 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 5571 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 4446 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3459 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 5318 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 6082 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 7752 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 6128 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu 3695 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną 2531 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. 2315 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej 1293 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej 1484 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1209 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1541 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1145 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1407 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu 1588 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu 900 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu 1161 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu 2507 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu 1159 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku 905 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015 1529 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1112 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1009 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 772 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko 1071 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu 1191 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 790 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016 815 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 675 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 593 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 555 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu 698 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017 841 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 900 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE