MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Konsultacje społeczne planu transportowego
Opis
Starosta Jasielski

działając na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 4 w związku art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.)

informuje
o wyłożeniu w dniach od 08.04.2016r. do dnia 02.05.2016r. do konsultacji społecznych projektu aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego przyjętego uchwałą Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.02.2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego” (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 681)
Aktualizacja polega na wprowadzeniu do Planu w formie załączników następujących dokumentów:
1) Regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez powiat,
2) Zasady organizacji rynku przewozów drogowych w przewozach pasażerskich w powiecie jasielskim,
3) Zasady organizacji systemu informacji dla pasażera w przewozach drogowych w powiecie jasielskim

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do projektu aktualizacji planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.
W/w o dokumenty oraz formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl, www.powiat.jaslo.pl/bip/ a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym przy ulicy Rynek 18 w pokoju nr 227 w godz. od 7:30 do 15:30 w dni pracujące.
Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
drogą elektroniczną na adres e-mailowy:komunikacja@powiat.jaslo.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”, drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło (liczy się data wpływu), bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul . Rynek 18 w pokoju 223 i 230 w godz. od 7:30 do 15:30 w dni pracujące. W załączeniu (do pobrania w plikach):
Data publikacji 2016-04-08
 
Załączniki:

 1. FORMULARZ KONSULTACYJNY
 2. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB W DROGOWYCH PRZEWOZACH
 3. ZASADY ORGANIZACJI RYNKU PRZEWOZÓW DROGOWYCH
 4. ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA

Osoba, która stworzyła pozycje:   Grzegorz Gozdecki
Osoba odpowiedzialna za treść:  Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  Monika Czupa
 


     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE