MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji INFORMACJA - Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania pn.
Opis
Data publikacji 2014-10-17
 
Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dziesięciu kobiet w podeszłym wieku"

Osoba, która stworzyła pozycje:   Grzegorz Gozdecki
Osoba odpowiedzialna za treść:  Wicetarosta Jasielski Adam Kmiecik
 


     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE