MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE
 


Biuro rzeczy znalezionych w Starostwie Powiatowym w Jaśle prowadzone jest przez Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży i znajduje się w siedzibie Starostwa przy ul. Rynek 18, 38-200 Jasło (II piętro, pokój 224 tel. 13 44 864 14).Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).


 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr. 49/2015 Starosty Jasielskiego z dnia 10 września w sprawie utworzenia w Starostwie Powiatowym w Jaśle biura rzeczy znalezionych i nadania mu regulaminu.
 2. Regulamin Biura rzeczy znalezionych
 3. Wykaz rzeczy znalezionych w 2014 r.
 4. Wykaz rzeczy znalezionych w 2015 r.

     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE