MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze
 2. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE z dnia 27 sierpnia 2014 r.
 3. Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.
 4. INFORMACJA - Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
 5. INFORMACJA - Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle
 6. KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle
 7. Uchwała Nr 8 Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 21 października 2014 roku w sprawie skreślenie kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów do Rady Powiatu w Jaśle
 8. Uchwała Nr 11 Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 4 listopada 2014 w sprawie skreślenie kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów do Rady Powiatu w Jaśle
 9. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle
 10. Uchwała Nr 13 Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie potwierdzenia zgodności merytorycznej protokołów obwodowych komisji wyborczych z przyczyn technicznych nie w prowadzonych do systemu z protokolarni wprowadzonymi przez Powiatową Komisję Wyborczą w Jaśle kluczem awaryjnym.
 11. Uchwała Nr 14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zawieszenia prac Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle w związku z brakiem możliwości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów
 12. Uchwała Nr 15 Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wznowienia pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle
 13. Wyniki - Rada Powiatu okręg nr: 1
 14. Wyniki - Rada Powiatu okręg nr: 2
 15. Wyniki - Rada Powiatu okręg nr: 3
 16. Wyniki - Rada Powiatu okręg nr: 4
 17. Wyniki - Rada Powiatu okręg nr: 5
 18. Wyniki - Rada Powiatu okręg nr: 6
 19. Wyniki - Sejmik Województwa

     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE