MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 8121 
 
Załączniki:

 1. Informacja Starosty Jasielskiego o unieważnieniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle
 3. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym w Jaśle
 4. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle
 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury, promocji, turystyki obsługi BIP w Wydziale Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych
 6. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury, promocji, turystyki i obsługi BIP w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych.
 7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
 8. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
 9. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Biura Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
 10. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
 11. Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. kadrowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle
 12. Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
 13. Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
 14. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. kadrowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE