MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 8384 
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle - Samodzielnym Stanowisku ds. Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. inwestycji i rementów w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle
 4. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle – Samodzielnym Stanowisku ds. Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 5. Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle
 6. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle.
 7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Jaśle
 8. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Jaśle
 9. Starosta Jasielski zaprasza do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle
 10. Informacja Starosty Jasielskiego o unieważnieniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle
 11. Starosta Jasielski zaprasza do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE