MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 12131 
 
Załączniki:

 1. Starostwo Powiatowe w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów.
 2. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle, ul. P. Skargi 47
 3. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów
 4. Starostwo Powiatowe w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 5. Starostwo Powiatowe w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze gospodarowania nieruchomościami Powiatu Jasielskiego
 6. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 7. Starostwo Powiatowe w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
 8. Starostwo Powiatowe w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych
 9. Ogłoszenie o wyniku wyboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych
 10. Sprostowanie do Informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych w zakresie uzasadnienia wyboru
 11. Informacja o unieważnieniu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
 12. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - referat
 13. Informacja o wyniki naboru na stanowisko urzędnicze referent w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Jaśle.
 14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
 15. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami Powiatu Jasielskiego
 16. Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent.
 17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "starszy referent" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
 18. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko urzędnicze "starszy referent" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
 19. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE