MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 13364 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o naborze - Asystent Kierownika Projektu - Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle 2014-05-07
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie 2014-07-16
Koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia - POEN w Jaśle - 3 stanowiska 2014-08-27
Referent ds. finansowych - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle 2014-09-04
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze – referenta ds. finansowych w wymiarze ½ etatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawcze w Jaśle 2014-12-17     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE