MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Liczba odwiedzin kategorii: 36699 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o organizowanym I i II przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych (garaży 5,7 i 8) zlokalizowanych w Nowym Żmigrodzie przy ul. Gorlickiej z przeznaczeniem na garaże 2018-03-02
Ogłoszenie o organizowanym IX przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia użytkowego (garażu nr 6) zlokalizowanego w Nowym Żmigrodzie przy ul Gorlickiej z przeznaczeniem na garaż 2018-03-02
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny 2017-11-15
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej działka ewid 204/5 położona w Jaśle obręb nr 13 Wądoły 2017-03-31
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VI rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna. 2016-01-05
Przetarg nieograniczony na wynajem 2 metrów kwadratowych powierzchni na przęsłach ogrodzenia budynku ul. Czackiego 4 od strony Przychodni Rejonowej nr 1 - ul. Mickiewicza 4. 2015-12-16
Przetarg nieograniczony na dzierżawę 60 metrów kwadratowych powierzchni na działce nr 348/1 położonej w Jaśle przy ul. Czackiego 4 na miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych przy budynku szkoły na dziedzińcu od strony auli. 2015-12-16
Przetarg nieograniczony na dzierżawę 8 metrów kwadratowych terenu na działce nr 348/1 położonej w Jaśle przy ul. Czackiego 4 (od strony ul. Mickiewicza) 2015-12-16
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VII przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4/14 położonej w miejscowości Nowy Żmigród. 2015-12-08
Starosta Jasielski ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 położonej w miejscowości Skołyszyn. 2015-11-12
Starosta Jasielski ogłasza V przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działki ewid. nr 140 i 141/2 położonej w miejscowości Świerchowa. 2015-11-12
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza V rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna. 2015-11-04
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II rokowania na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2424 o pow. 0,1121 ha, położonej w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum. 2015-10-21
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 204/5 położonej w Jaśle. 2015-10-21
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VI przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4/14 położonej w miejscowości Nowy Żmigród. 2015-10-06
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 204/5 o pow. 0,7498 ha, położonej w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły. 2015-07-28
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, stanowiących własność Powiatu Jasielskiego położonych w Nowym Żmigrodzie. 2015-07-23
Informacja o podaniu do publicznej wiadmości wykazu pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia 2015-07-07
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż udziału w wysokości ½ w sprawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2424 o pow. 0,1121 ha, położnej w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum. 2015-07-01
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia 2015-05-05
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w najem od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. pomieszczeń wraz z wyposażeniem. 2015-01-01
Zarząd Powiatu w Jasielskiego ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna 2015-07-10
Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna. 2015-08-21     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE